SKJÆRETEKNOLOGI FOR PRESISJON

  • For alle blikktyper, alle ståltyper, alle kvaliteter
  • Med et stort og fleksibelt utvalg av den aller nyeste teknologi
  • Alltid den riktige løsningen for ditt behov

LASERSKJÆRING

Det er den store produksjonsfleksibiliteten som er grunnen til at den har fått en anerkjennelse som uunnværlig grunnteknologi. Nøyaktige mål og minimal varmedeformering på byggdelen er bare noen av fordelene som overbeviser deg i møte med de svært gode skjæreegenskapene. Laserteknologi er ideell til skjæring, sveising og gravering av skrift.

opp til en lengde på 36 000 mm
svart materiale opp til t = 25 mm og mulighet for et fasesnitt fra +/- 47°
edelstål opp til t = 25 mm
aluminium opp til t = 12 mm

BRENNSKJÆRING

Prosessen egner seg spesielt godt til bearbeiding av svært tykt materiale. Med sitt svært lave
energiforbruk er brennskjæring svært godt egnet til kostnadsbevisst anvendelse.

opp til en lengde på 30 000 mm
skjæremuligheter opp til t = 300 mm
med mulighet til forberedning av sveiseskjøt

FINSTRÅLEPLASMASKJÆRING

Finstråleplasmateknologi egner seg først og fremst til små skjærevinkler. Den er økonomisk, har høy skjærehastighet og rene snittkanter og er et ekte alternativ til laserteknologi. I motsetning til brennskjæring blir materialet ved finplasmaskjæring skåret med ekstra elektrisitet.

opp til en lengde på 30 000 mm
med mulighet til et fasesnitt på +/- 45°
skjæremuligheter opp til t = 60 mm
merking og signering mulig