Reserve- og slitedeler for asfaltutleggere

 
Firmaet Kolstad Steel GmbH med kontorer i Hamburg/Tyskland og Trondheim/ Norge tilbyr reserve- og slitedeler ikke bare for anleggs- og gjenvinningsmaskiner men også for asfaltutleggere.

Med den mest moderne teknikk og vårt høye kvalitetsnivå blir reserve- og slitedeler for nesten alle fabrikater og maskintyper utelukkende produsert i Tyskland.

For alle individuelle og kompliserte løsninger innen reserve- og slitedeler som må fremskaffes til rett sted og tid, er Kolstad Steel din riktige leverandør.

De viktigste slitedeler er lagret i computerstyrte høyreoler for å sikre raskest mulig forsendelse til kunder i hele Europa – om det være seg med bil, fl y, båt eller jernbane.

Og mye mer – bare spør oss.