Reserve- og slitedeleservice

 

Firmaet Kolstad Steel GmbH med kontorer i Hamburg (Tyskland) og i Trondheim (Norge), tilbyr en omfattende reserve- og slitedeleservice til anleggsmaskiner, knusesorteringsverk, metallgjenvinning osv.

Dere vil profi tere på våre medarbeideres mangeårige erfaring og kunnskap når det kommer til bruk og bearbeidelsen av HARDOX-slitestål.

Dette unike slitestålet øker levetiden og anvendelsestid for deres maskiner vesentlig. Den utmerkede kombinasjonen av jevn og høy hardhet, høyere stabilitet og svært god slagfasthet gjør HARDOX til det ideale material for deres deres slitedeler.

Det være seg innen skrapjerngjenvinning, grusverk eller i steinbrudd, så leverer Kolstad Steel skreddersydde reservedeler klare for montering i deres maskiner.

Metallgjenvinning

– Perforerte plater og rister
– Rotorer
– Bolt-on osv.

Grusutvinning/Byggavfall-gjenvinning

– Slitestål for dumper, skuffer, sjakt osv.
– Slitedeler for knuseverk / sorteringsverk
– Bolt-on
– Skreddersyde sliteplater

Sowie Konstruktionen und Anfertigungen nach Ihren individuellen Angaben.

Har dere problemer med montering, ombygging eller vedlikehold av deres maskindeler?

Vi tilbyr komplett service med utbygging av gamle og installasjon av nye deler, inklusiv vedlikehold. Med over 20 års erfaring sørger våre servicemedarbeidere for minimal ventetid.

Ta kontakt med oss slik at vi kan avtale tid for et personlig møte.